ÖNÜMLER

 • SHENGDA Ak seriýa W60 Casemnet UPCV penjiresi

  SHENGDA Ak seriýa W60 Casemnet UPCV penjiresi

  21-541

  Seriýa ady zolak. 14 19bead SPHD60-41 3 ...

 • TOP-IEST GOWY penjire we gapy ulgamy

  TOP-IEST GOWY penjire we gapy ulgamy

  21-541

  Kompaniýamyz penjire we gapy ulgamynyň ylym we tehnologiýa gözleglerine, tehniki ösüşine, önümi mahabatlandyrmaga üns berýär.Şol sanda: Penjire we gapy üçin U-PVC profilleri, howpsuzlyk aýnasy, aýna düşekleri, enjamlar, esbaplar we gaýtadan işlemek tehnologiýasy, önümiň daşky görnüşini, önümiň hilini, halkara talaplaryna laýyk tehniki talaplary üpjün etmek üçin gaýtadan işlemek tehnologiýasy.“Top-Best92MD” professional passiw pes energiýa plastmassa örtükli penjire we gapy ulgamy, sui ...

 • SHENGDA Europeanewropa seriýasy 65 Casement UPVC penjiresi

  SHENGDA Europeanewropa seriýasy 65 Casement UPVC penjiresi

  21-541

  “Penjire - binanyň diwaryndaky ýa-da üçegindäki yşyk, ýagtylygy ýa-da howany aýlamak üçin çarçuwada aýna bilen enjamlaşdyrylan we adamlara görünmäge mümkinçilik berýän”。 Bu häzirki zaman Oksford Iňlis sözlüginde penjiräniň hakyky we ýönekeý kesgitlemesi.Her birimiz penjiräniň görnüşini gördük, penjiräniň roluny her kim bilýär, ýöne hakykatdanam şeýle ýönekeými?Jogap No.ok. Döwrebap penjireler, esasanam ýokary takyklykdaky plastmassa penjireler, arassalanan ulgama birleşdirilen çylşyrymly komponentler, subut edip biler ...

 • SHENGDA Ak seriýa W60 Casement UPVC gapy

  SHENGDA Ak seriýa W60 Casement UPVC gapy

  21-541

  Seriýa ady gapy SPHD60-50 10 334 60pseudo mullion SPHD60-63 6 335 60 kassasiýa çarçuwasy (ýokary berklik) SPHD60B-13 6 336 60 kassasiýa mulliony (ýokary berklik) SPHD60B-33 6 Plastifikasiýa edilmedik zat pla Plastifikator ýok (plastifikator diýilýär) ) i ...

 • Şengda iň oňat passiw pes energiýa penjiresi we gapy ulgamy

  Şengda iň oňat passiw pes energiýa penjiresi & ...

  21-541

  Shengda TOP-BEST 65/70/88/92 seriýasyny goşmak bilen iň oňat passiw pes energiýa penjiresi we gapy ulgamy.Kompaniýamyz penjire we gapy ulgamynyň ylym we tehnologiýa gözleglerine, tehniki ösüşine, önümi mahabatlandyrmaga üns berýär.Şol sanda: Penjire we gapy üçin U-PVC profilleri, howpsuzlyk aýnasy, aýna düşekleri, enjamlar, esbaplar we gaýtadan işlemek tehnologiýasy, önümiň daşky görnüşini, önümiň hilini, halkara talaplaryna laýyk tehniki talaplary üpjün etmek üçin gaýtadan işlemek tehnologiýasy ...

 • “Shengda” profilleri “Casement” penjiresiniň ýeke reňkli seriýasy

  Shengda profilleriniň ýeke reňkli seriýasy ...

  21-541

  Daşky görnüş daşky gurşawy goramak formulasy ASA reňkini birleşdirmek tehnologiýasyny kabul edýär, ýokary öndürijilige we baý reňk tapawutlandyryş islegine düşünýär.Profiliň üstü, çyzylmagyna we ultramelewşe şöhlelerine ýokary garşylygy bolan, süpürmäge çydamly, saklamak aňsat we agyr şertlerde-de garramaz, gatlak däl, üýtgedilen rezin ASA-dan ýasalýar. .Üýtgeşik nagyşlar, tebigy durmuş ...

 • Ak80 süýşýän penjire Kesişiň göterimi

  Ak80 süýşýän penjire Kesişiň göterimi

  21-541

  Adyň No.ok 1.69. STHD80-51 944 2 1888 178 0.34 80Mosit çybyk ...

 • TOP-IEST GOWY penjire we gapy ulgamy

  TOP-IEST GOWY penjire we gapy ulgamy

  21-541

  1, Sevenedi kameraly dizaýn, ajaýyp ýylylygy tygşytlamak üçin üç gatly möhür ýa-da dört gatly möhür alyň.2, Kameranyň innowasiýa dizaýny, Uf = 0.98w / m2 · K, Uw < 1.0w / m2 · K;Uf = 0.78w / m2 · K, Uw≤0.8w / m2 · K;3, Aýnanyň iň ýokary galyňlygy 50mm bolup, has gowy ýylylygy tygşytlamagy we ses izolýasiýasyny üpjün edip biler.4, Profiliň galyňlygy “Nation A Grade Standard” talaplaryndan 3.0 mm.Penjiräniň tutuş ýerine ýetirijiligi Termiki izolýasiýa U = 0.79W / (m2K) 10garde howa berkligi 0,1 8 bagly Suw berkligi ...

BIZ hakda

 • Hebei Shengda Zhitong Täze Gurluşyk materiallary Co., LTD

  Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

 • Hebei Shengda Zhitong Täze Gurluşyk materiallary Co., LTD

  Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

 • Hebei Shengda Zhitong Täze Gurluşyk materiallary Co., LTD

  Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

 • Hebei Shengda Zhitong Täze Gurluşyk materiallary Co., LTD

  Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

 • Hebei Shengda Zhitong Täze Gurluşyk materiallary Co., LTD

  Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

 • Hebei Shengda Zhitong Täze Gurluşyk materiallary Co., LTD

  Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

 • Hebei Shengda Zhitong Täze Gurluşyk materiallary Co., LTD

  Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

 • Hebei Shengda Zhitong Täze Gurluşyk materiallary Co., LTD

  Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

 • Hebei Shengda Zhitong Täze Gurluşyk materiallary Co., LTD

  Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

 • Hebei Shengda Zhitong Täze Gurluşyk materiallary Co., LTD

  Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

 • hakda (1)
 • hakda (7)
 • takmynan (10)
 • hakda (5)
 • hakda (9)
 • hakda (8)
 • hakda (2)
 • hakda (4)
 • hakda (13)
 • hakda (6)

SANATÇYLYK HABARLARY

 • KOREBIR Tejribe.

  CCTV “19-njy göni ýaýlymda”, Hebei Şengda haýran galdyryjy görnüşe ünsi jemledi

  Passiw otag “Passiw otag” binanyň ýokary netijeliligi, energiýany 90% tygşytlamagy, ýokary rahatlygy (bäş hemişelik: hemişelik temperatura, hemişelik çyglylyk, hemişelik kislorod, hemişelik statik, hemişelik arassa).Tebigy yşyklandyryş, gün energiýasy radiasiýasy we beýleki passiw energiýa tygşytlaýyş çäreleri arkaly ...
 • KOREBIR Tejribe.

  UPVC penjiresiniň hakykydygyny bilýärsiňizmi?

  Plastiki penjireler, Hytaýda we Europeewropada adaty tekst UPVC penjiresi bolup, Demirgazyk n sebitinde Winil penjiresi hökmünde ulanylýar.UPVC = Plastilleşdirilmedik poliwinil hlorid.Plastifikasiýa edilmedik zat pl Plastifikasiýa edilmedik bir plastifikatoryň (plastifikator hem diýilýär) goşulmaýandygyny aňladýar.Bu giň ...
 • KOREBIR Tejribe.

  Binanyň içiniň we daşyndaky penjire

  “Penjire - binanyň diwaryndaky ýa-da üçegindäki yşyk, ýagtylygy ýa-da howany aýlamak üçin çarçuwada aýna bilen enjamlaşdyrylan we adamlara görünmäge mümkinçilik berýän”。 Bu häzirki zaman Oksford Iňlis sözlüginde penjiräniň hakyky we ýönekeý kesgitlemesi.Her birimiz penjiräniň görnüşini gördük, r-ni her kim bilýär ...