• head_banner_01

“Shengda” profilleri “Casement” penjiresiniň ýeke reňkli seriýasy

Gysga düşündiriş:

Daşky görnüş daşky gurşawy goramak formulasy ASA reňkini birleşdirmek tehnologiýasyny kabul edýär, ýokary öndürijilige we baý reňk tapawutlandyryş islegine düşünýär.Profiliň üstü, çyzylmagyna we ultramelewşe şöhlelerine ýokary garşylygy bolan, süpürmäge çydamly, saklamak aňsat we agyr şertlerde-de garramaz, gatlak däl, üýtgedilen rezin ASA-dan ýasalýar. .Üýtgeşik nagyşlar, tebigy durmuş ýaly nagyşlar.“Shengda thong” agaç däneli profilleri, bu pudakda ilkinji bolup, “Elmydama öýküniň, ýöne hiç haçan öňe geçmäň” diýmek bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Daşky görnüş daşky gurşawy goramak formulasy ASA reňkini birleşdirmek tehnologiýasyny kabul edýär, ýokary öndürijilige we baý reňk tapawutlandyryş islegine düşünýär.Profiliň üstü, çyzylmagyna we ultramelewşe şöhlelerine ýokary garşylygy bolan, süpürmäge çydamly, saklamak aňsat we agyr şertlerde-de garramaz, gatlak däl, üýtgedilen rezin ASA-dan ýasalýar. .Üýtgeşik nagyşlar, tebigy durmuş ýaly nagyşlar.“Shengda thong” agaç däneli profilleri, bu pudakda ilkinji bolup, “Elmydama öýküniň, ýöne hiç haçan öňe geçmäň” diýmek bolar.
“Shengda” profili Daşarky ýerüsti şahsyýet dizaýnynyň ýeke reňk seriýasy, ýerüsti dokumanyň täsiri, gurluşy güýçli, baý çyzyklar, içerki bezeg effekti, aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin has köp.Ajaýyp howa şertleri we binanyň daşky görnüşi bilen sazlaşyk.Amatly we sagdyn ýaşaýyş gurşawyny döretmek üçin ajaýyp;binagärlik gurşawyna laýyklykda döwür duýgusyny döretmek;ýaşaýyş meýdanynyň öz-özüni görkezmegini görkeziň.Önümleriň bu tapgyry ýylylygy tygşytlamak we energiýa tygşytlamak üçin ilkinji saýlawdyr.

Seriýa nomeri

ady

No.ok.

Radikal san / sumka

89

60 sany çarçuwa

SPXC60-10

6

90

60 sany çarçuwaly (möhür zolagy)

91

60 tarapa çarçuwa

SPXC60-11

6

92

60 sany çarçuwaly al möhür zolagy)

93

60 kassanyň çarçuwasy

SPXC60-12

6

94

60 kassasiýa çarçuwasy (möhür zolagy)

95

60 çyzykly eşik

SPXC60-20B

6

96

60 çyzykly eşik al möhür zolagy)

97

60 tarapa

SPXC60-21

6

98

60 tarapa eşik al möhür zolagy)

99

60 çyzykly eşik

SPXC60-24

6

100

60 çyzykly eşik al möhür zolagy)

101

60inward mullion

SPXC60-30

6

102

60inward mullion (möhür zolagy)

103

60 tarapa mullion

SPXC60-31

6

104

60 tarapa mullion al möhür zolagy)

105

60 sany kassa mulliony

SPXC60-32

6

106

60 kassasiýa mullion (monjuk)

107

çybyn çybyklary

SPXC60-52

16

108

17 monjuk (möhür zolagy)

SPHD60-40

24

109

19 monjuk (möhür zolagy)

SPHD60-41

30

110

34 monjuk (möhür zolagy)

SPHD60-42

24

111

15 monjuk (möhür zolagy)

SPHD60-43

30

112

60pseudo mullion

SPXC60-62

6

113

60 (90 °) burç

SPXC60-70

4

114

ýönekeý bölek

SPXC60-71

60

115

60 tegelek turba

SPXC60-72

4

116

60 özbaşdak burç

SPXC60-73

10

117

60 güýçli güýçli bölüji turba

SPXC60-74

10

118

60 (135 °) burç

SPXC60-75

6

119

60 sany tagta

SPXC60-76

20

120

ýönekeý bölek

SPHD60-72

60

 

2-SC 60Kasement penjiresi
产品 详情 图 (2)
3-SC 60 içerki penjire düwüniniň grafigi
产品 详情 图 (3)
1-SC 60 Kasement penjiresi
vxvbsd

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň