• head_banner_01

TOP-IEST GOWY penjire we gapy ulgamy

Gysga düşündiriş:

Shengda TOP-BEST 65/70/88/92 seriýasyny goşmak bilen iň oňat passiw pes energiýa penjiresi we gapy ulgamy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýamyz penjire we gapy ulgamynyň ylym we tehnologiýa gözleglerine, tehniki ösüşine, önümi mahabatlandyrmaga üns berýär.Şol sanda: Penjire we gapy üçin U-PVC profilleri, howpsuzlyk aýnasy, aýna düşekleri, enjamlar, esbaplar we gaýtadan işlemek tehnologiýasy, önümiň daşky görnüşini, önümiň hilini, halkara talaplaryna laýyk tehniki talaplary üpjün etmek üçin gaýtadan işlemek tehnologiýasy.

“Top-Best92MD”, her dürli erbet howa we howa üçin amatly, passiw pes energiýa plastmassa örtükli penjire we gapy ulgamy.
Uw = 0.79W / ㎡ · k
HLJHOI
1, alýumin plastmassa kompozit 92 passiw penjire ulgamy, açyk ýokary izolýasiýa üýtgedilen PVC profil, açyk alýumin garyndy çarçuwasy, ini 92mm, plastmassa Windows-yň ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi we alýumin garyndysy ýokary güýç we gözellik.
2, daşky alýumin materialy dogry burçly ýazuw prosesini kabul edýär, daşarky görüş ABŞ-dan has gowy.
3, üç sany EPMD köpük rezin zolak, has gowy suw, gaz dykyzlygy öndürijiligi, üç gat çukur aýna bilen, sessiz täsir etmek üçin.
4, gapynyň we penjiräniň deşiginiň aşagyndaky syzmak meselesini çözmek üçin daşarky alýuminiý garyndy zeýkeş tagtasyny goldamak.
Penjiräniň tutuş ýerine ýetirilişi
Malylylyk izolýasiýasy U = 0.79W / (m2K) 10garde
Howanyň berkligi 0,1 8 bag
Suwuň berkligi 600 5 bag
Windel ýük garşylygy 6500 9 bag
Akustiki izolýasiýa Rw = 40-45db 4 bag
Fireangyna garşylyk h 0.5 / 1.0

Has köp kärhana bolmak.ýoldaşlar, elementleriň sanawyny täzeledik we optimistik hyzmatdaşlygy gözleýäris.Web sahypamyz, harytlarymyzyň sanawy we kompaniýamyz barada iň täze we doly maglumatlary we maglumatlary görkezýär.Has giňişleýin boýun almak üçin biziň geňeşçi hyzmat toparymyz ähli soraglara we kynçylyklara derrew jogap berer.Alyjylaryň islegini kanagatlandyrmak üçin iň güýçli tagalla ederler.Şeýle hem, düýbünden mugt nusgalaryň berilmegini goldaýarys.Zawodymyza iş saparlary, adatça, ýeňiş gazanmak üçin gepleşikler üçin hoş geldiňiz.Siziň bilen şatlykly hyzmatdaşlygyň ýerine ýetirilişini öwrenmäge umyt baglaýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň