• head_banner_01
  • Coloreke reňk seriýasy

  • “Shengda” profilleri “Casement” penjiresiniň ýeke reňkli seriýasy

    “Shengda” profilleri “Casement” penjiresiniň ýeke reňkli seriýasy

    Daşky görnüş daşky gurşawy goramak formulasy ASA reňkini birleşdirmek tehnologiýasyny kabul edýär, ýokary öndürijilige we baý reňk tapawutlandyryş islegine düşünýär.Profiliň üstü, çyzylmagyna we ultramelewşe şöhlelerine ýokary garşylygy bolan, süpürmäge çydamly, saklamak aňsat we agyr şertlerde-de garramaz, gatlak däl, üýtgedilen rezin ASA-dan ýasalýar. .Üýtgeşik nagyşlar, tebigy durmuş ýaly nagyşlar.“Shengda thong” agaç däneli profilleri, bu pudakda ilkinji bolup, “Elmydama öýküniň, ýöne hiç haçan öňe geçmäň” diýmek bolar.