• head_banner_01

SHENGDA Ak seriýa W60 Casement UPVC gapy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Seriýa nomeri ady No.ok. Radikal san / sumka
328 60 kassanyň çarçuwasy SPHD60-10A 6
329 60 sany gapy kassasy SPHD60-22A 4
330 60 sany gapy kassasy SPHD60-23A 4
331 60 sany kassa mulliony SPHD60-30A 6
332 19bead SPHD60-41 30
333 Esasy gapy tagtasy SPHD60-50 10
334 60pseudo mullion SPHD60-63 6
335 60 kassanyň çarçuwasy
(beýiklik)
SPHD60B-13 6
336 60 sany kassa mulliony
(beýiklik)
SPHD60B-33 6

1

2

3

Plastiki däl zat?
Plastifikasiýa edilmedik plastifikatoryň (plastifikator hem diýilýär) goşulmaýandygyny aňladýar.Bu senagatda, polimer materiallar goşundylarynda, güýçlendirmek üçin plastiki çeýeligi, aňsat gaýtadan işlenilmeginde, plastifikator dozasy gaty, ýarym gaty, ýumşaklara bölünýär.
UPVC plastiki poliwinil hloriddir.Plastifikatoryň gaty görnüşi we 15 bölekden az ulanylsa gaty kyn hasaplanýar.Takmynan 15-25 PHR ýarym gaty RS-PVC.25-den gowrak SPVC (Softumşak-PVC).
UPVC penjiresini öwrenip başlamazdan ozal, plastik penjiräniň esasy materialyny düzýän materiallara seredeliň.PVX rezinleri we dürli gaýtadan işleýiş gurallaryny öz içine alýar.
UPVC rezininiň öndürijiligi
· Mechanokary mehaniki durnuklylyk, ýokary gatylyk
· Çydamly
· Täsirlere garşylyk
· Aşgazana gowy garşylyk
· Alaw öçüriji we öz-özüni öçürmek
· Alkali we kislota garşylygy
· Howa çydamly
· Kebşirlemek
· Adamlara ýa-da daşky gurşawa zyýanly däl
· Pes ýylylyk geçirijiligi

Hytaýyň plastmassa gaýtadan işleýän senagat birleşigine degişli Windows / Gapylar we profiller komitetiniň başlygy bölümine hormat goýýarys.
Shengda gapylary we penjire önümleri bilen gyzyklanýan ähli dostlaryňyzy wechat-da yzarlamagy üçin hoş geldiňiz.Plastiki gapylar we penjireler bilen baglanyşykly önümleriň ornaşdyrylmagyny we esasy tehniki bilimleriň meşhurlygyny üpjün etmegi dowam etdireris, gapy we penjire pudagy bilen yzygiderli tehniki goldaw bermek üçin alyş-çalyş we pikir alyşmagyň dürli gapy we penjire bilen baglanyşykly tehniki meselelerini mähirli garşy alarys. ýokarlandyrmak, hilini ýokarlandyrmak!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary