• head_banner_01

SHENGDA Ak seriýa W60 Casemnet UPCV penjiresi

Gysga düşündiriş:

Gapylaryň we penjireleriň bäş fiziki aýratynlygy gapylaryň we penjireleriň hilini ölçemek üçin iň möhüm esas bolup, olaryň her biri tutuş penjiräniň umumy işleýşine gönüden-göni täsir edip biler.

1. Taýfun wagtynda näsazlyk ýok
2. Syzdyrma
3. Ajaýyp izolýasiýa
4. Şemaly ýapyň
5. daşarky sesiň öňüni almak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Seriýa nomeri ady No.ok. Radikal san / sumka
1 60 kassanyň çarçuwasy SPHD60-10 6
2 60 kassasiýa çarçuwasy (möhür zolagy)
3 60 kassanyň çarçuwasy SPHD60-10A 6
4 60 çyzykly eşik SPHD60-20A 6
5 60 çyzykly eşik SPHD60-20B 6
6 60 çyzykly eşik al möhür zolagy)
7 60 tarapa SPHD60-21B 6
8 60 tarapa eşik al möhür zolagy)
9 60 sany kassa mulliony SPHD60-30 6
10 60 kassasiýa mullion (möhür zolagy)
11 60 sany kassa mulliony SPHD60-30A 6
12 60 kömek çarçuwasy SPHD60-80 4
13 17bead SPHD60-40 24
14 19bead SPHD60-41 30
15 34bead SPHD60-42 24
16 15bead SPHD60-43 30
17 çybyn çybyklary SPHD60-52 16
18 60pseudo mullion SPHD60-63 6
19 60 (90 °) burç SPXC60-70 4
20 ýönekeý bölek SPHD60-72 60
21 60 kwadrat turba SPHD60-74 4
22 60 burç SPXC60-73 10
23 60 ýokary güýçli bölüji turba SPHD60-76 10
24 60 (135 °) burç SPHD60-77 6
25 60 kwadrat turba SPHD60-78 4
26 60 sany tagta SPHD60-79 20
27 Bölünýän turbany 60 güýçlendiriň SDOP60-70 4

W60 KASEMENT WINDOWY W60 KASEMENT WINDOW2

Penjiräniň tutuş ýerine ýetirilişi

Öndürijilik kategoriýasy

Gymmatlyk

Baha

Malylylyk izolýasiýasy (W / (㎡ · k))

U = 2.16W / (m2K)

5

Howanyň berkligi (q1 m3 (m · h))

1.0

7

Suwuň berkligi (pa)

300

3

Windeliň ýük garşylygy (Kpa)

3.0

5

Akustiki izolýasiýa (dB)

30

3

Qualityokary hilli upvc penjiresini öndürmegiň ilkinji we iň möhüm şerti, ýokary hilli upvc profilini ulanmakdyr.Standartlaryň talaplaryna laýyk gelýän, amaly wagtynda hiç hili kynçylyk döretmeýän we tehniki taýdan öndürýän, talap edilýän izolýasiýa bahalaryny üpjün edýän, giň ulanylyşy we halkara hil şahadatnamalary bolan upvc profillerini ulanmak talap edilýär.Bu kriteriýalara laýyk gelýän Upvc profilleri, standartlara laýyk gelýän upvc üçin zerur şert.
Güýçlendirmek sahypasynyň upvc penjiresine iň uly peýdasy, penjiräniň çarçuwasyny gurmak we güýjüni ýokarlandyrmakdyr.Mundan başga-da, gurluşyň görnüşiniň ýylylyk üýtgemeleriniň öňüni almak, gurnama güýjüni we birikmegi üpjün etmek we ş.m. ýaly peýdalary bar, UPVC Profiliniň görnüşine laýyk gelýän berkitme sahypasy ulanylmaly we her esasy metriň her metrine berkitme kagyzy bolmaly. mümkin bolan profil UPVC-de ünsden düşürilmeli däldir.Häzirki wagtda metal armatur kagyzlaryny doly çalyşjak başga önüm öndürilmedi.
UPVC gapy we penjire ulgamlarynda ulanylýan iň täsirli izolýasiýa materialy möhürdir.Häzirki wagtda EPDM rezin we TPE plastmassa möhürler ulanylýar.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň